Екип

Венелин Топчиев началник склад

тел.: ( 02 ) 417 00 10 мобилен: 0899 925 550

Е-мейл: v.topchiev@majorico.com

Юри Миразчиев търговски отдел

тел.: ( 02 ) 873 00 86 мобилен: 0899 966 220

Е-мейл: sklad@majorico.com

инж. Йорданка Карова търговски отдел

тел.: ( 02 ) 870 84 00 мобилен: 0899 929 279

Е-мейл: i.karova@majorico.com

Иван Пачов технически ръководител

тел.: ( 02 ) 873 00 86 мобилен: 0899 905 429

Е-мейл: i.pachov@majorico.com

Мартин Илчев технически ръководител

тел.: ( 02 ) 873 00 86 мобилен: 0897 071 483

Е-мейл: m.ilchev@majorico.com

Юлиана Ангелова счетоводен отдел

тел.: ( 02 ) 873 00 86 ; ( 02 ) 870 84 00

Е-мейл: accounting@majorico.com

Николайка Сотирова управител магазин гр.Сливен

тел.: ( 044 ) 56 51 08  мобилен: 0899 925 553

Е-мейл: majorico.sliven@abv.bg