Майор и Ко ЕООД предлага монтаж на:
*Жилищни коопераци
*Промишлени предприятия
*Инфраструктурни съоражения
1.Извършваме монтаж и доставка на вътрешни инсталаций.

*Водопровод и канализация
*Отопление и Климатизация
*Вентилация

*Газоснабдяване

*Помпени съоражения

*Котелни централи

*Противопожарни инсталаций

2.Поддръжка на инсталаций и съоражения

*ВиК

*Противопожарни инст.

*Помпени инст.

*Котелни инст.

*Отоплителни инст.

3.Проектиране

*Част ВиК

*Част ОВиК

*Част ПБ