Екип
Венелин Топчиев
ръководител търговски отдел

инж. Мирослав Марков
продуктов мениджър

инж. Евгени Настев
ръководител отдел монтажна дейност

Юри Миразчиев
началник склад

Николайка Сотирова
управител магазин гр.Сливен

тел.: ( 02 ) 873 00 86
мобилен: 0899 925 550

тел.: ( 02 ) 873 00 86
мобилен: 0893 413 991

тел.: ( 02 ) 873 00 86
мобилен: 0893 631 443

тел.: ( 02 ) 983 67 65
мобилен: 0899 966 220

тел.: ( 044 ) 62 31 42
мобилен: 0899 925 553