Камини и Котли


КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BOSCH SOLID 2000

Котлите от тази серия, са с мощности от 16 до 45 kW. Те са предназначени, за работа с въглища и дърва. Възможност за добавяне на пелетна горелка и безпроблемна работа с пелети. Те са проектирани да работят, както в отворени така и в затворени системи, с естествена или принудителна циркулация. Буквите с които са обозначени котлите, оказват вида на горивото:
Отоплителни котли от тип "SFU" са предназначени за кафяви въглища
Отоплителните котли от тип "SFB" са предназначени за дърва. 

  • Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел

  • Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура

  • Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли

  • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети

Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m² и отоплителен обем 200 m³ се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност. Разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.

Котлите

имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на котелната вода и по този начин ограничавате максималната ú стойност, а това оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.