Таблица ПВЦ Тръби / Фитинги


Канализационни тръби от PVC-U- тип PVC- KG

Тръбните системи PVC KG се отличават със своята специфична структура изградена от вътрешен и външен гладък слой и междинен слой от пенообразен поливинилхлорид. Тази структура позволява с минимален разход на суровина, съответно ниско тегло, да се постигне необходимата напречна коравина на пръстена (SN≥4kN/m2, SN≥8kN/m2  съгласно БДС ISO 9969).
Уникалното на структурата е, че гарантира висока еластичност на пръстена и устойчивост на динамични и статични натоварвания.

Непластифицираният поливинилхлорид (PVC-U) придава по-голяма твърдост и здравина на изделието и намалява риска от преминаване на вредни емисии вещества от структурата на материала във водата, каквото се наблюдава при пластифицираният поливинилхлорид, при който част от пластификаторите могат да попаднат във водата и оттам да замърсят допълнително околната среда. Ето защо (PVC-U) е естественият избор при направата на тръби за инфраструктурна канализация от поливинилхлорид.