Термоглави


Механични термоглави

Термоглавите се използват за регулиране на темепратурата в помещението. В тях има газ който при затопляне се разширява и затваря темовентила, при понижаване на температурата се отваря. Радиатори с монтирани термовентили постигат значителни икономии и намаляване на разходите за отопление.